Hitta din närmaste distributör
 Kontakta oss
 Logga in

Reläskyddsprovning

 
  • Megger protection relay test equipment

När effekterna höjs och kraftnäten blir större, ökar också kraven på snabb och säker frånkoppling vid fel. Reläskyddets uppgift är att känna av ett feltillstånd och sedan lösa ut brytaren.

Bryts inte felet kan stora skador uppstå. Frånkopplingen ska ske selektivt, dvs. endast den felaktiga delen av nätet ska kopplas bort. Därför är det viktigt att reläskydden kan skilja mellan normala och felaktiga driftsfall.
Obefogade avbrott måste undvikas och därför ska skyddet inte reagera
på storheter under en viss nivå, den s.k. funktionsgränsen.

 

Mätinstrument för Reläskyddsprovning
Relaterade mätinstrument
SMRT36 - Megger Relay Test System

SMRT36 - Megger Relay Test System

INGVAR - Portable 5000 A primary current injection test system

INGVAR - Portable 5000 A primary current injection test system

STVI - Smart Touch View Interface Handheld Controller for SMRT and MPRT

STVI - Smart Touch View Interface Handheld Controller for SMRT and MPRT

MAGNUS - Step-up Transformer

MAGNUS - Step-up Transformer

SMRT1 - Single Phase Relay Test System

SMRT1 - Single Phase Relay Test System

CSU600A-AT - Current Supply Unit

CSU600A-AT - Current Supply Unit

FREJA306 - Relay Testing System

FREJA306 - Relay Testing System

ODEN AT - Primary current injection test system

ODEN AT - Primary current injection test system

FREJA 300 - Relay Test System

FREJA 300 - Relay Test System

MFT1700

PowerDB Pro - Test Data Management Software

GOOSE message interface - IEC 61850 Interface

GOOSE message interface - IEC 61850 Interface

AVO Training

AVO Training Institute

SVERKER900 - Trefasprovare     
SVERKER750 and SVERKER780 - Single-phase relay test sets

SVERKER750 and SVERKER780 - Single-phase relay test sets

 

 

SVERKER650 - Single-phase relay test set

SVERKER650 - Single-phase relay test set

 

 

PAM410 - Phase Angle Meter

PAM410 - Phase Angle Meter

 

 

PAM420 - Multifunction phase angle meter

PAM420 - Multifunction phase angle meter