Hitta din närmaste distributör
 Kontakta oss
 Logga in

Villkor

 

Tillgång till och användning av denna World Wide Web plats ("Webbplatsen") ges under förutsättning utifrån följande villkor. Läs dessa villkor noggrant innan användning av webbplatsen eftersom de utgör ditt godkännande av dessa villkor.

För tillämpningen av denna information skall, "Megger" omfatta Megger Group Limited och dess divisioner, dotterbolag, efterträdare, moderbolag, och deras anställda, partners, huvudmän, agenter och representanter, och eventuella tredjepartsleverantörer eller informationskällor eller data

Användning av material på Webbplatsen

Information, konstverk, text, video, ljud eller bilder som finns på webbplatsen (kollektivt, "Material") skyddas av internationella upphovsrättslagar. Du får endast tillgång till och använda Materialet för ändamål i samband med inköp eller användning av Meggers produkter och tjänster. Du får inte under några omständigheter, förutom vad som anges nedan, modifiera, reproducera, rekord, publicera, offentligt uppvisa, distribuera eller använda Materialet för något annat ändamål utan skriftligt medgivande av Megger. Du bör inte försöka "pass-off" någon av Megger innehåll som ditt eget arbete.


Du kan skriva ut material för ändamål i samband med att specificera inköp eller användandet av Meggers produkter och tjänster, du måste inkludera eventuell ursprunglig copyright samt att det medföljer Material i alla kopior.
Alla slags former av programvara nedladdningsbara eller på annat sätt tillgängliga från Webbplatsen är licensierade enligt villkoren i tillämpligt licensavtal. Materialet har sammanställts av Megger från en rad olika källor, och kan komma att ändras utan föregående avisering.

Webbplatser som är länkade från Webbplatsen

Andra webbplatser som är länkade till eller från Meggers webbplats står inte under kontroll av Megger och Megger tar inget ansvar för information eller för något material som finns tillgängligt på sådana externa webbplatser.
Länkarna innebär inte en rekommendation eller en garanti beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats.

Garantifriskrivning

De tjänster, information eller data som tillhandahålls på Webbplatsen (kollektivt , "Information" ) tillhandahålls i "befintligt skick" , utan garantier av något slag. Megger frånsäger sig utan begränsning uttryckligen alla utfästelser och garantier, inklusive, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Megger ska utan begränsning hållas absolut ansvarsfira i samband med tjänster, inklusive, allt ansvar för skador på din hårdvara, data, information, material och företag till följd av information eller brist på information som finns på webbplatsen. Megger har inget ansvar för :

Förlust eller skada som orsakats, helt eller delvis, av dess handlingar, underlåtelser, eller försummelse, eller för oförutsedda händelser utanför dess kontroll, i koppleri, sammanställa, eller leverera Informationen

Eventuella fel, försummelser eller felaktigheter i Informationen oavsett hur orsakat eller förseningar eller avbrott i leveransen av Informationen; eller

Alla beslut som fattas eller åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits i förlitan på Informationen ges nedan.

Megger lämnar inga garantier, utfästelser eller garanti om innehållet, sekvens, noggrannhet, aktualitet eller fullständighet av Informationen eller att Information kan åberopas av någon anledning.

Megger lämnar inga garantier, utfästelser eller garantier om att Informationen kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att eventuella brister kan korrigeras.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Megger hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador, vare sig i kontrakt, kränkning eller på annat sätt, vid användning av eller förtroende till Information eller från användningen av Internet i allmänhet.

 

Upphovsrätts- och varumärkesinformation

Copyright (c) Megger Group Limited. och / eller dess licensgivare, 2015, alla rättigheter reserverade.

AVO, Biddle, bita, DLRO, Ducter, Evershed och Vignoles, Foster, Megger, Metrosonics, Multi-AMP, stater och Megger logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Megger Group Limited. Innan du använder någon Megger logotyp eller varumärke, kan du läsa Meggers varumärkesanvändning policy.

Tillvägagångsätt för anmälan vid överträdelse av Copyright

Hänvisa frågor som rör krav på eventuellt upphovsrättsintrång till

Megger Group Limited Archcliffe Road Dover Kent CT17 9EN
T +44 (0) 1304 502100
F +44 (0) 1304 502141
E Legal@megger.com

En anmälan om påstått intrång i samband med någon av de Megger tillgångar måste vara ett skriftligt meddelande som angivits ovan, och måste omfatta i huvudsak allt följande:

En fysisk eller elektronisk underskrift av ägaren (eller person som har rätt att agera på uppdrag av ägaren) av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts;

Specifik identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha åsidosatts, eller om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en enda anmälan, en förteckning över varje upphovsrättsskyddat verk som påstås ha kränkts;

Information relaterad till arbetet (s) Tillräcklig för Megger att snabbt lokalisera arbetet (t.ex. titel arbete, plats inom Megger Properties, etc.);

Tillräcklig information för att tillåta Megger att direkt kontakta den klagande parten, såsom fullständigt namn och adress, telefonnummer och en e-postadress;

Ett uttalande om att den klagande parten har goda skäl att tro att användningen av arbetet (s) på det sätt som påtalade inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller lagen;

Ett uttalande som begär att Megger ha en viss handling i förhållande till den påstådda överträdelsen (t.ex. avlägsnande, tillträdet begränsat eller funktionshindrade); och

Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och under ed, att den klagande parten är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Om du har några frågor eller frågor med hänsyn till detta juridiska meddelande vänligen skriv till Legal@megger.com

Megger Group Limited, Registered in England and Wales Number 2582519, Registered office Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN