Hitta din närmaste distributör
 Kontakta oss
 Logga in

Oljeprovning

 

 

Isolerande olja i elkraft apparaten har två primära roller som en isolator och ett kylmedel. Som ett isolerande vätska, är oljans viktigaste egenskapen en hög dielektrisk styrka och som en kylvätska, är en låg viskositet av största vikt. De huvudsakliga nemesis av isolerande olja är oxidation, kontaminering (särskilt fukt, vilket tenderar att sänka de dielektriska egenskaperna hos isolerande olja), och överdriven temperatur. Dessa fiender hanteras genom design, styrd installationsprocesser och ansvarsfull drift av oljefyllda maktapparaten. I alla skeden av en effekttillgångs liv, måste tester utföras för att utvärdera tillståndet hos den isolerande oljan. Faktum är att för vissa tillgångar, kan man hävda att oljan testas oftare än någon annan komponent.

Tester som sysslar med omedelbar tillstånd och acceptans av den isolerande oljan inkluderar dielektriska nedbrytningstest, fuktmätning vid Karl Fischer (KF) metod, och dielektrisk förlustfaktor. Megger erbjuder laboratorie oljor testutrustning, med stöd av erfarenhet att nå tillbaka till det tidiga 20-talet, för att testa dessa grundläggande egenskaper isolerande olja.