Menu

DLRO10HD

10 A digital mikroohmmeter

  • Val av låg eller hög uteffekt för tillstånds diagnostik
  • Batteri- eller nätdrift för maximal flexibilitet och avbrottsfri användning
  • 10 A i 60 sekunder, mindre tid för avsvalning, mycket bra för uppladdning av induktans
  • Överspänningsskydd upp till 600 V gör att säkringar ej löser ut vid oavsiktlig anslutning till spänningssatt krets
  • Robust hölje
  • Fem olika mätmetoder inklusive automatisk start för enkelt handhavande

DLRO10HD är Meggers senaste tillskott som uppfyller kraven vid lågresistansmätning i ett robust och tåligt utförande. Den har fem olika mätmetoder, som enkelt väljs med hjälp av en vridomkopplare. Valet visas på en stor, tydlig LCD-display med bakgrundsbelysning. Vridomkopplarna är okomplicerade och lätta att använda i alla väderförhållanden och med handskar påtagna.