Menu

DLRO2

2 A microohmmeter

  • Ny skillnadsmätare för snabba jämförelser av data
  • Använd långa ledningar vid 1 A utan att kompromissa med testhastigheten
  • Testa resistanse vid induktiva belastningar vid 1 A
  • 600V skydd för oavsiktlig kontakt med aktiva ledare utan att säkringen löses ut
  • Perfekt för utomhusbruk med skydd mot damm och fukt enligt IP54
  • Säkerhetsklassad enligt branschstandard CATIII 600 V / CATIV 300 V

Få snabba, exakta, repeterbara mätningar - även i miljöer med störningar - med den handhållna DLRO2 microohmmetern.

DLRO2 kan mäta låga motståndsvärden inom ett brett område av applikationer. Denna tåliga enhet levereras med en helt ny skillnadsmätare som gör det möjligt att jämföra repetitiva mätningar med en referensmätning. Skillnadsmätaren visar även procentuell skillnad med en nål/rörelsepekare, vilket gör skullnaderna tydliga att se.

Om dina applikationer kräver långa testledningar kan DLRO2 tillhandahålla detta utan att kompromissa med testhastigheten eller säkerheten. Den har ett dedikerat tet med långa testkablar för att optimera mätningen, och den långa testledningsfunktionen mäter med 1 A testström i motstånd på 3,2 ohm. DLRO2 är med de nya kabeltrummorna (tillägg) därför idealisk för testning på vindkraftverk och avioniska åskskyddsapplikationer.

Produktdokument
Quick start
DLRO2
Användarbeskrivning
Teknisk guide
DLRO2 safety warnings
Teknisk guide
DLRO2: long test lead test mode
Teknisk guide
DLRO2: new difference meter
DLRO2 Firmware

DLRO2 Firmware Update

The DLRO2 will automatically update when the instrument is turned on if a firmware update is available.

Installation instructions:

1. Extract the zip archive to the root folder of a USB pen drive.

2. Plug the USB pen drive in to the USB slot at the top of the instrument.

3. The boot loader screen will be displayed when the instrument starts up.

4. Press [OK] to upgrade the firmware or [TEST] to cancel.

5. The update will progress through various stages.

6. When complete, remove the USB.

7. Restart the DLRO (turn off and on).

8. The firmware update screen will display while the update is in progress.

9. The instrument will reboot after the update is complete.

 For more detailed instructions, please see your user guide.

DLRO2 Firmware
DLRO2_1-08_web.zip
1,9 MB | 10-12-21