Menu

DET2/3

High resolution earth tester

  • Hög upplösning på 1 mΩ, perfekt för stora jordsystem
  • Mångsidiga testlägen
  • Hög noggrannhet för test av jordelektrodnät och markresistivitet
  • Laddningsbart batteri som räcker hela dagen med snabbladdning (upp till 10 timmar)
  • Robust instrument med IP65-skydd
  • Automatiskt val av testfrekvens, med filter och starkströmsfunktioner
  • Visning av diagnostikkurva
  • Datalagring
  • Stor färgdisplay som visar numeriska och grafiska resultat

Megger® DET2/3 är ett automatiskt jordtestinstrument som är robust, kompakt och utformat för att mäta jordelektrodresistans och markresistivitet. Det tillhandahåller en komplett uppsättning testmetoder och utmärker sig i mätmetoden med fyra terminaler, som eliminerar strömkretsens resistans från mätningen. DET2/3 är ett tillförlitligt instrument för användning i större eller mer komplexa jordsystem, bland annat kommunikationsjordsystem och i svåra testmiljöer. Det kan användas för att testa i enlighet med BS7430 (jordning), BS-EN-62305 (åskskydd), IEEE Standard 81 och i järnvägstillämpningar.

Mätningar av markresistivitet används för att fastställa optimal utformning och placering för elektroder, liksom i arkeologiska och geologiska undersökningar.