Menu
Applikationer
Batteriprovning

Batteriprovning

I många sammanhang används batterisystem som reservkraft vid elavbrott. Det kan gälla viktig utrustning som till exempel reläskydd, brytare och övervakningsapparater som är beroende av reservkraft för att fungera även vid nätstörningar. Elkraftstationer har flera olika batterisystem. Ett av de viktigaste är det som försörjer smörjpumpen för generatorns lager. Mobilstationer och datorsystem är extremt beroende av reservkraft. Även ett kort avbrott i strömförsörjningen kan orsaka förlorade datamängder med stora kostnader som följd.