Menu
Applikationer
Lågspänning

Lågspänning

Multi function installation testing equipment

Megger erbjuder ett brett sortiment av installationsprovare av  hög kvalitet för att utföra provning av elektriska ledningar samt andra komponenter i hushålls-, kommersiella och industriella anläggningar och andra allmänna affärsverksamheter .  Våra produkter klarar  isolationsprovning, kontinuitetsprov, jordtagsprovning, looptest  samt kontinutetstest.

Med våra bärbara apparatprovare (PAT-sortimentet)  utför du enkelt föreskrivna tester av rörliga och stationära elektriska apparater.

Mätstorheter:

•                Isolationsmotstånd

•                Avledningsström

•                Jordfelsbrytare

•                Test av nätkabel

Med det bredaste och mest varierade valet av instrument inom branschen är Megger verkligen din leverantör  för elektriska mätinstrumen