Menu
Applikationer
Reläskyddsprovning

Reläskyddsprovning

När effekterna höjs och kraftnäten blir större, ökar också kraven på snabb och säker frånkoppling vid fel. Reläskyddets uppgift är att känna av ett feltillstånd och sedan lösa ut brytaren.

Bryts inte felet kan stora skador uppstå. Frånkopplingen ska ske selektivt, dvs. endast den felaktiga delen av nätet ska kopplas bort. Därför är det viktigt att reläskydden kan skilja mellan normala och felaktiga driftsfall.
Obefogade avbrott måste undvikas och därför ska skyddet inte reagera
på storheter under en viss nivå, den s.k. funktionsgränsen.