Menu
Applikationer
Transformatorprovning

Transformatorprovning

Transformer insulation and diagnostic equipment | Megger

Regelbundna mätkontroller är A och O

Transformatorn är förmodligen en av de mest användbara elektriska apparater som någonsin har uppfunnits. Den kan höja eller sänka spänningen eller strömmen i en AC-krets. Den kan isolera kretsar från varandra och den kan öka eller minska det skenbara värdet av en kondensator, en induktor, eller en resistor. Dessutom kan vi via transformatorn överföra elektrisk energi - över stora avstånd, för att fördela ut den säkert i fabriker och bostäder.

En viktig parameter för att åtgärda eller förebygga fel är att regelbundet kontrollmäta och diagnostisera transformatornskondition. En transformators inre hälsotillstånd är visuellt svårt att bedöma på grund av dess solida konstruktion. Genom att använda effektiva mätinstrument kan olika problem snabbt diagnostiseras och i vissa fall även lokaliseras.