Menu
Applikationer
VA Läcksökning

VA Läcksökning

Water leak detection

Företaget SebaKMT som är specialicerade på vattenläcksökning köptes upp 2012 av Megger. Deras produktlösningar innebär att du slipper utföra stora utgrävningar med tillhörande logistik vid vattenläckage, eftersom våra produkter hjälper dig att begränsa arbetet till exakt det område där läckan finns.

SebaKMT-produkter hjälper dig inom tre områden:

1. Zonmätning / övervakning

Zonmätningar i dricksvattennätet gör det möjligt att kvantifiera förluster. I denna process, används, tryck / flödesmätningar  och nivå / frekvensmätningar  för att bestämma områden där läckage har inträffat..


2. Förlokalisering

Förlokalisering eller cirkulering av vattenläcka görs genom att lyssna på direkt tillgängliga kontaktpunkter, såsom brandposter eller ventiler. För-lokaliseringsläckor fungerar enligt principen om "desto högre, ju närmare" och "desto tystare, ju längre bort". 

3. Platsprecision

Inom läckage, används  tre helt olika tekniker, markmikrofoner, spårgasdetektorer och korrelatorer.

 

Kontakta gärna vår distributör inom VA-läckage Seba Dynatronic för information och prisförfrågingar av dessa produkter.