Menu

TORKEL 900

Utför urladdningsprov - fastställ batterisystemets verkliga kapacitet

  • Batterier kan testas i drift
  • Dynamisk urladdningsteknik - full effekt vid alla spänningar
  • Säkerhet i alla detaljer, t.ex. detektering av blockerat luftflöde
  • Realtidsövervakning under provning
  • Lätt att bygga ut för större batteribanker med hjälp av TXL extra lastenheter
  • BVM cellspänningsövervakning integrerad i systemet
  • Snabb rapport

 

TORKEL™ 900-serien används för att utföra urladdningsprov som är det enda sättet att fastställa ett batterisystems verkliga kapacitet. Tillsammans med cellspänningsloggern, BVM, ansluten direkt till TORKEL 900, får man ett komplett och fristående system för urladdningsprov.

TORKEL 930 används för batterisystem från 12 till 300 V som ofta förekommer i ställverk och liknande utrustning. Den höga kapaciteten hos TORKEL ger möjlighet att förkorta provtiden. Urladdning kan ske med upp till 220 A, och om det behövs högre ström kan två eller flera TORKEL-enheter eller extra lastenheter, TXL, länkas samman. Tester kan genomföras vid konstant ström, konstant effekt, konstant resistans eller i enlighet med en i förväg vald belastningsprofil.

Provning kan även utföras utan att koppla bort batteriet från utrustningen den betjänar. Via en DC-strömtång mäter TORKEL den totala batteriströmmen och reglerar den till konstant nivå.

Läs mer om TORKEL och applikationsexempel i databladet. 

TORKEL900
TORKEL900 software
Torkel-900-R02H.zip
5,7 MB | 17-08-23
TORKEL900 viewer
TORKEL-Viewer-R01K-Setup.zip
16,0 MB | 03-11-23