Menu

BITE3

BITE3 Batteriimpedansprovare

  • Bestämmer tillståndet hos blyceller på upp till 2000Ah
  • Onlineprovning med beräkningar av godkänt/varning/ej godkänt
  • Mäter impedans, förbindningsresistans och cellspänning
  • Windows CE operativsystem med 32 Mbyte minne
  • Mäter underhålls- och rippelströmmar
  • ProActiv™ programvara för databashantering medföljer

Meggers batteriimpedansprovare BITE 3 bestämmer tillståndet hos blyceller på upp till 2 000 Ah genom att mäta de viktigaste batteriparametrarna. BITE 3 mäter cellimpedans, ett internt ohmtest, cellspänning, förbindningsresistans mellan cellerna och rippelström. Och för första gången i ett batteriinstrument, mäter BITE 3 underhållsströmmen och övertonsinnehållet i rippelströmmen. Det finns till och med en inbyggd spektrumanalysator för att visa övertonsinnehållet i rippelströmmen. Instrumentet har inbyggd programvara som kan uppgraderas över internet och stöder flera olika språk.