Menu

BVM

BVM - Batterispänningsmonitor

  • Automatiserar mätning av batterispänning vid kapacitetsprov
  • Seriekoppling av BVM ger utbyggbarhet upp till 2 x 120 BVM enheter
  • Hög noggrannhet och stabilitet för exakt datainsamling
  • Integrerbar med PC-programmen TORKEL Win och PowerDB
  • Brett spänningsområde
  • Enkel installation

Batterispänningsmonitor (BVM) är en mätutrustning för batterispänning och används vid kapacitetetsprov av stora, industriella batteribanker vanligt förekommande i elektriska ställverk, telecomutrustning och datacentralers UPS-system. När BVM används tillsammans med en lastenhet, till exempel TORKEL och programvaran TORKEL Win eller PowerDB, blir det möjligt att utföra ett helt automatisk kapacitetsprov av en batteribank enligt rekomenderad IEC testmetod.

Testet uppfyller även NERC/FERC krav. 

BVM-systemet är modulärt, med en BVM-enhet för varje batteri eller cell. BVM mäter spänningen för varje battericell, och varje enhet klarar upp till 20 V. BVM-enheterna ”seriekopplas” till batterierna, vilket ger en enkel och ekonomisk möjlighet att anpassa utrustningen till provning av batteribankar av olika storlek. Upp till 2 x 120 BVM-enheter kan seriekopplas för provning av en specifik batteribank.

De medföljande krokodilklämmorna kan enkelt tas bort och ersättas med olika standardtyper av banan-kontakter och/eller förlängningskablar för att ta hand om alla typer av batterianslutningar.

En lysdiod på BVM-enheten blinkar när enheten överför data till datorn för datainsamling. Denna lysdiod visar även att enheten fungerar korrekt.

.