Menu

CABA Win

CABA Win - CABA Win Brytaranalysprogramvara

  • Fördefinierade provplaner för snabb och enkel provning
  • Detaljerad brytaranalys med noggrann jämförelse med tidigare provresultat
  • Grafisk visning av en rad olika mätningar och provresultat
  • Rapportgenerering med MS Word eller List&Label
  • Kompatibilitet med TM1800, TM1600/MA61 och EGIL

CABA Win kan användas med Meggers brytaranalysatorer TM1800™, TM1600™/MA61 och EGIL™. CABA Win organiserar alla provningsdata och säkerställer att mätningarna genomförs på samma sätt för samtliga objekt som provas. CABA Win sparar resultaten och genererar en rapport. CABA Win förenklar provarbetet och säkerställer kvaliteten hos provresultaten.