Menu

CSU600A and CSU600AT

Current supply unit

  • Compact and rugged
  • Quick and easy to us 
  • Broad application range
  • Excellent weight/performance ratio

CSU600A och CSU600AT strömaggregat har i huvudsak två användningsområden. Det första är primärprov av reläskydd. Primärprovet visar om alla delar i säkerhets- sytemet fungerar väl tillsammans inom den föreskrivna tiden under driftriktiga former. Det andra användningsområdet är strömprov upp till 600 A för lågspänningsbrytare och överströmsutlösare.