Menu

DELTA4000 Serien

DELTA4000 Serien - DELTA4000 12-kV Diagnostiksystem för isolationsprovning

Produktdokument

  • Automatisk och manuell mätning
  • Noggranna mätresultat med hög repeterbarhet tack vare avancerad brusreducering
  • Låg vikt
  • Robust design
  • NYHET! Intelligent temperaturkorrigering (patentsökt)
  • NYHET! Automatisk detektion av spänningsberoende (patentsökt)

Den nya DELTA4000-serien är ett helautomatiskt 12-kV isolationsprovningsinstrument som mäter isoleringens förlustfaktor (Tangens Delta) och kapacitans. Detta test används för tillståndsbedömning av elektrisk isolering i högspänningsutrustning såsom transformatorer, brytare, kablar, överspänningsavledare och roterande maskiner.

Instrumentet kan beställas i två olika konfigurationer :

  • DELTA4110 kan bara användas med extern dator (ingår ej) och består av DELTA4100 styrenheten och DELTA4010 högspänningsenhet
  • DELTA4310 har en inbyggd dator och består av DELTA4300 styrenheten och DELTA4010 högspänningsenhet