Menu

Event

17 september
Kurs Batteriprovning

Kursbeskrivning

Kursen innehåller grundläggande batteriteori och handhavande av Meggers mätutrustningar för batteriunderhåll.

Provning av stationära batterier i ställverk är viktigt. Det är tillämpligt i ett flertal olika applikationsområden. Stationära batterier för reservkraft förekommer exempelvis inom telekom, datorhallar och järnvägsindustri.

17 oktober
18 oktober
Elmässan Kista

Möt oss på Elmässan i Kista. Vi kommer visa flera nyheter i år inom installation, jordtagsprovning och elkvalitet