Menu

Evenemang

09 mars
07 mars
Kurs Reläskyddsprovning

I grundkursen får du en översikt av principerna för enkla reläskydd och praktisk övning i provning av dessa skydd. Grundkursen ger möjlighet att  gå fortsättningskursen  RELA II där något mer avancerade skyddsfunktioner behandlas. 

I övningarna används Meggers utrustning för reläskyddsprovning och några vanliga reläskyddstyper från stora tillverkare (t.ex. ABB, Siemens, Schneider). 

 

10 mars
Kurs Reläskyddsprovning (avancerad)

Kursen är en fortsättning av vår grundkurs RELA I, där något mer avancerade skyddsfunktioner behandlas. 

I övningarna används Meggers utrustning för reläskyddsprovning och några vanliga reläskyddstyper från stora tillverkare (t.ex. ABB, Siemens, Schneider). 

 

11 mars
12 mars
Kurs IEC 61850 för reläskyddsprovare

Kurs IEC 61850 för reläskyddsprovare.  

Kursen ger en introduktion till IEC 61850, med teori och mer praktiska moment. Både teori och praktik är utformat och inriktat för att passa dej som idag arbetar med provning av reläskydd

 

 

17 mars
Kurs Batteriprovning BATT1

Lär dig grundläggande batteriteori och handhavande av Meggers mätutrustningar för batteriunderhåll.

 

18 mars
19 mars
Kurs Brytarprovning I

Lär dig göra provning av hög- och mellanspänningsbrytare.