Menu
Produkter
Lågspänning
Batteriprovning
TXL830, TXL850, TXL865, TXL870 och TXL890

TXL830, TXL850, TXL865, TXL870 och TXL890

Extralaster för kapacitetstest för TORKEL batterisystem

  •  Extra lastenheter för TORKEL vid urladdningsprov och batteriprovning

TXL extralaster är utarbetade för kapacitetstest av stora, industriella batteribanker som ofta hittas i ställverk, telekomanläggningar och UPS- system i datacenter. När strömbehovet är större än vad TORKEL klarar att ladda ur så kan TXL extralaster användas som komplement. Tillsammans med TORKEL, BVM cellspänningsmätare och TORKEL Win-programmet så bildar TXL xxx ett komplett system för att genomföra automatiserade kapacitetsprov på batterianläggningar. Torkel batteriprovningssystem uppfyller de krav som ställs i standarden IEEE450.