Menu
Om Megger
Nyheter
DC-system – tar du pulsen på hjärtat i ditt ställverk och din elkraftproduktion?

DC-system – tar du pulsen på hjärtat i ditt ställverk och din elkraftproduktion?

Batteriprovning

 

 

 

 

 

 

I hjärtat av många industri- och kraftanläggningar finns batterisystem. Dessa säkerställer funktion även under driftbortfall av nätdrift i vissa fall även kritiska delar av själva driftsystemet. Men hur säkerställer vi pålitligheten i  våra batterier och DC-system? Intelligent batteriurladdning för kapacitetsprov med Torkel har varit industristandard sedan mitten av 80-talet.

Megger lanserar nu BITE5 som ett modernt och smidigt sätt att göra manuella cellspänningsmätningar eller impedans- och temperaturmätningar, separat eller under pågående urladdningsprov. Lär dig mer i de korta videoklipp som finns här samt i denna case study: Testing of Energy storage module using BITE5.

Torkel930/950 har snabbt blivit en favorit bland servicepersonal som arbetar med batteriunderhåll. Programvaran TorkelViewer uppdateras nu med möjligheten att även hantera, presentera och rapportera data från BITE5. Lär dig mer i en kort  presentation.

De flesta batterisystem är flytande, d.v.s. ojordade. Problem i form av hög- eller lågohmiga jordfel i DC-systemet eller i ansluten utrustning är relativt vanliga. Dels orsakar det ett ofta tidsödande arbete med felsökning, dels äventyrar även ett högohmigt jordfel funktionen hos det skydds- eller driftsystem som det driver. Skulle ytterligare ett fel uppstå, ett s.k. dubbelt jordfel finns det stor risk att DC-systemet utvecklar ett okontrollerat fel med stora skador som följd. Hur lokaliserar man då som servicepersonal ett jordfel? Det gängse metoden med sektionalisering är både tidsödande, omfattande och är ofta svårt genomfört utan inskränkning i driften av anäggningen.

Megger lanserar nu MGFL100 som ett nytt sätt att arbeta. Lär dig mer om instrument och arbetsmetodik i de korta videoklipp som finns här  samt läs mer om Ground fault tracing: stray capacitance och DC ground fault locating under difficult conditions.

 

Träffa Megger på Elfack 9-12 maj där vi gärna berättar mer om batteriprovning!