Menu
Om Megger
Nyheter
DualGround-metoden (kort video)

DualGround-metoden (kort video)

DualGround-metoden (kort video)

{^media|(width)300|(height)200|(ext).com/watch?v=lvdpdfiqfiw|(url)http://www.youtube.com/watch?v=lVDpdfiqfiw^}

Det bästa sättet att skapa säkerhet under provning av brytare är att hålla båda sidorna av brytaren jordade under hela testet. Detta kommer också att göra att testet snabbare och enklare att genomföra. Test-och underhållspersonal bör tillbringa minsta möjliga tid i ställverket och deras fokus bör ligga på utförandet av testet snarare än ha koll på utrustningen. DualGroundmetoden enligt Megger är tillgänglig för samtliga tester på alla brytare.