Menu
Om Megger
Nyheter
Lediga sommarjobb för elektronikstudenter

Lediga sommarjobb för elektronikstudenter

Lediga sommarjobb för elektronikstudenter

Inom Megger Sweden finns ett stort antal yrkeskategorier representerade. Hos oss utförs allt från generering av produktidéer till konstruktion och produktion. Det innebär arbete med både hård- och mjukvara i utvecklingsprojekt samt forskningsprojekt. Fokus för oss är att göra produkterna lätta att använda samtidigt som de ska vara världsledande i prestanda. Exempel på vad man kan jobba med hos oss:

Grafiska användargränssnitt
Kraftelektronik
Reglerteknik
Digital/analog elektronik
Programmering för realtidsoperativ