Menu
Om Megger
Nyheter
Megger stödjer Cancerfonden

Megger stödjer Cancerfonden

Cancerfonden

Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige ta emot ett cancerbesked, ett besked som förändrar livet för såväl den drabbade som för familj, vänner och kolleger. Megger Sweden AB är företagsvän mot cancer julen 2020 och är därmed med och stödjer cancerforskningen.

Tack vare stödet från företag och privatpersoner kan Cancerfonden i år finansiera cirka 500 högkvalitativa forskningsprojekt som alla bidrar till att färre drabbas och fler överlever sin sjukdom.