Menu
Om Megger
Nyheter
Megger stödjer Stadsmissionen

Megger stödjer Stadsmissionen

Stadsmissionen

Megger Sweden AB stöttar Stockholms Stadsmissions arbete för barn som riskerar ett liv i fattigdom och hemlöshet. Vår gåva bidrar till att barn och deras familjer kan tillgodose basbehov som mat, men också behovet av gemenskap, aktiviteter och stöd till förändring.

Stadsmissionen är en organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration, utbildning och olika typer av boendelösningar. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Tack vare stödet från företag och privatpersoner så kan Stadsmissionen fortsätta att kämpa för barn som riskerar ett liv i hemlöshet. Se denna film om Stadsmissionens arbete för att stötta utsatta barn och deras familjer.