Menu
Om Megger
Nyheter
Unik allt-i-ett motortestare!

Unik allt-i-ett motortestare!

MTR105, statisk motoranalysator

 

 

 

 

 

 

 

 

Handhållen motortestare för industri, el -och underhållsarbeten

MTR105, statisk motoranalysator, kombinerar  de funktioner som ofta krävs för att testa elmotorer i ett unikt och innovativt handhållet instrument.

Motortestaren väger mindre än 1 kg, har omfattande funktioner för isolationstester och fyrtråds mikroohmmätning. Den klarar även mätning av kapacitans, induktans, temperatur, fasrotation och diodtestning. Den intuitiva grafiska färgdisplayen,där alla funktioner väljs med en vridomkopplare underlättar snabb och enkel användning. Internt minne för 100 mätresultat som kan återkallas och visas i displayen eller sparas till ett standardiserat USB minne.

Isolationstestning med valbara testspänningar mellan 50 till 1000V. Testspänningarna är stabiliserade vilket ger tillförlitliga resultat och eliminerar risken för överbelastning pga överspänning.Utöver standard isolationstester finns även PI- Polarisations Index, DAR- Dielektrisk Absorptions mätning samt tidsbestämda mätningar som kan ge mer information om isolationens skick.

Ytterligare hjälp för noggrann och tillförlitlig isolationsresistans mätning är Guard-funktionen, som leder bort läckströmmar i ytskiktet vilka kan påverka mätresultatet. Ett kontinuerligt resistans område från 0,01 Ω till 1,0 MΩ för kontinuitetsmätning, stöd för fyrtrådsmätning upp till 10 Ω med dubbelriktad test för att vända strömriktning utan att flytta testsladdarna. Användaren kan välja mellan 20mA och 200mA.

Kontinuitetsmätning med larm mot justerbara gränsvärden är också tillgänglig. MTR105 är ett Kat III 600V instrument för säker användning både för användare och instrument. Det känner av spänningsförande mätpunkter och blockerar i dessa fall isolations- och kontinuitetstester samt visar spänning om det finns i alla mätfunktionerna, detta även om interna säkringen är utlöst.

Robust konstruktion som säkerställer lång och tillförlitlig livslängd med nästan oförstörbart IP54 klassat hölje, även för batteri- och säkrings utrymmet. Gummiöverdagen yta ger stötskydd liksom greppvänlighet. Som standard levereras MTR105 med testsladdar, probar och kelvin testsladdar med klämmor för fyrtråds- mikroohmmätning.

Läs mer i produktbladet