Menu
Om Megger
Nyheter
Nyheter i SMaRTa familjen - Reläprovning

Nyheter i SMaRTa familjen - Reläprovning

Smart Machine

De nya reläprovarna i SMRT-serien är baserade på en kraftfull och flexibel förstärkarteknik,utvecklad speciellt för reläprovning. En av fördelarna med detta är den konstanta uteffekten på 200 VA mellan 4-30 A. Strömgeneratorerna har 50 V drivspänning vid 4 A. Detta är viktigt vid provning av tungdrivna ektromekaniska reläer för att undvika distorsion och felaktiga mätresultat.

En bra funktion är att spänningsgeneratorer kan konverteras till strömgeneratorer, vilket är betydelsefullt vid provning av diffskydd när många strömmar behövs.

 

För att generera högre ström kan flera strömgeneratorer seriekopplas.Flera SMRT-enheter kan kopplas ihop med nätverkskablar för att bilda komplexa konfi gurationer. Strömgeneratorerna kan genera upp till 60 A vardera. Spänningsgeneratorerna, 0-300 V, DC till 1000 Hz med 0- 360 graders fasvinkel.

Reläprovarna i SMRT-serien används tillsammans med bärbar dator eller manöverenheten,
STVI. Den medföljande programvaran (AVTS) är avancerad och har ett användarvänligt gränssnitt och levereras som standard med många testplaner.Mätresultaten från provningarna sparas enkelt ned och kan återanvändas somprovmall för samma eller liknande reläer i framtiden.

  • Alla produkter i SMRT-serien är robusta och kompakta i sitt utförande för att klara en tuff hantering.

 

  • SMRT36 är ett mätinstrument med tre spänningar och tre strömmar i sitt standarutförande.Spänningsgeneratorerna kan konverteras till strömgeneratorer.

 

  • SMRT410 har fyra spänningar (konvertibla) och sex strömmar. För avancerad nätsimulering kan man generera upp till 10 strömmar.