Menu
Om Megger
Nyheter
Säkra brandfarligt material med jordning

Säkra brandfarligt material med jordning

Omkullvält tankbil

Att jordning av elektrisk materiel bidrar till att minska störningar och etablera en stabil nollreferens för elektrisk spänning är väl känt för de flesta. Jordningen är också viktig för brandskyddet i samband med transporter av farliga ämnen (HAZMAT), såväl på landsväg som på järnväg.

Tankbilar med farliga och känsliga kemikalier och (lättantändliga)material råkar ibland ut för olyckor, till exempel i samband med en kollision, då gnistbildning kan orsaka brand eller explosion. Beroende på tankbilens storlek kan den efterföljande antändningen utplåna en mindre stad. Ansvaret för att undvika denna typ av katastrofer faller oftast på de lokala brandskyddsmyndigheterna.

För att undvika denna typ av katastrofer kan en skyddande jordelektrod vara permanent installerad i ett större jordsystem, men i ett akut läge kan en kraftig kabel med försumbar resistans anslutas till jord. Den andra änden ansluts till den förolyckade tankbilen.

Läs hela artikeln Säkra brandfarligt material med jordning