Menu
Om Megger
Nyheter
Se upp med ödriften - undvik onödiga risker!

Se upp med ödriften - undvik onödiga risker!

Vindpark_undvik_ödrift_ROCOF

Inbyggda eller distribuerade system för elkraft där en lokal generator är ansluten direkt till distributionsnätet blir allt vanligare, t.ex i vindkraftverk. Dessa system medför nya utmaningar för operatören. Om den lokala generatorn skulle bli isolerad från nätverket – ett tillstånd som kallas ödrift – måste operatören se till att systemet ändå är säkert och förutsägbart.


Viktigt att snabbt uppmärksamma faran!

Den naturliga lösningen för att hantera dessa faror är att omedelbart koppla ur generatorn. Men detta kan bara göras om systemet snabbt och pålitligt kan upptäcka ödriften. Det finns flera sätt att göra detta, men det kanske vanligaste är att mäta frekvensderivatan, dvs hastigheten av frekvensförändring – det som internationellt kallas Rate of Change of Frequency (ROCOF). En anledning till att denna skyddsfunktion används allt mer är att den reagerar snabbare och är mer tillförlitlig än alternativa metoder.

Läs hela artikeln här