Menu
Om Megger
Nyheter
Sverker 900 En- och trefasprovning

Sverker 900 En- och trefasprovning

Sverker 900 En- och trefasprovning

Nya tillskottet av SVERKER-reläprovare kan enkelt förklaras som en

”Trefas-SVERKER” med extra allt! Där de grundläggande en- och

trefasprovning med uppgraderad funktionalitet ingår.

 

Precis som sina pionjärer inom enfasprovning, (SVERKER 650/750/780), är nytillkomna mätinstrument konstruerat utifrån både hjärta och hjärna, där mångårig erfarenhet av reläprovning ute i fält lyser igenom i instrumentets detaljer och funktioner.

 

Det mångsidiga mätinstrumentet är lika enkelt och intuitivt att använda som tidigare modeller och möter det ökade behovet av trefasprovning av reläskydd i mellanspänningsanläggningar, vindkraftsparker och industrier.

 

I huvudsak används mätinstrumentet för manuell en- och trefas sekundärprovning av skyddsrelän. En praktisk tillämpning som avsevärt underlättar och påskyndar provningar i fält är att utförda relätester kan sparas om och användas som “testplaner“ för att upprepa testet eller använda det som mall för liknande tester. 

  • Provningsingenjörens verktygslåda för enoch trefasprovning av skyddsreläer
  • Tre strömmar och fyra spänningar med galvaniskt skilda utgångar
  • Manuell provning utan behov av dator
  • Robust och pålitlig för fältanvändning
  • Klarar 900 V och 105 A i enfasläge
  • Sekundär- och primärprovning möjlig

 

SVERKER 900 har konstruerats i huvudsak för manuell en- och trefas sekundärprovning av skyddsutrustning. Instrumentet kan dessutom användas för olika typer av primärprovning, eftersom ström- och spänningskällorna kan serie- och/eller parallellkopplas för att generera upp till 105 A AC eller 900 V AC. Samtliga tre ström- och fyra spänningskällor kan justeras individuellt med avseende på amplitud, fasvinkel och frekvens. Den fjärde spänningskällan kan användas för att mata hjälpspänning till reläskyddet eller för provning av reläer som kräver en referensspänning.

Läs mer om SVERKER 900