Menu
Om Megger
Nyheter
Tillståndskontroll

Tillståndskontroll

Triggsignalväljare_Brytarprovning

VDS-MÄTNING UNDERLÄTTAR EFFEKTIV UNDERHÅLLSPLANERING.

Eftersom mellanspänningsbrytare i kompakta ställverk är inneslutna i ett hölje är det ofta omöjligt att använda etablerade metoder för tillståndskontroll – tillvägagångssättet skulle helt enkelt bli för mödosamt, tidskrävande och oekonomiskt. 

Att helt och hållet avstå från provning eller att göra prov i minimal omfattning är heller inte tänkbara lösningar för många operatörer, eftersom benämningen underhållsfri inte är liktydig med att provning inte behövs. 

Tysk lag, och lagar i de flesta övriga länder, föreskriver att all arbetsutrustning måste provas regelbundet med prov grundade på en bedömning av de risker som utrustningen skulle kunna ge upphov till. Och brytare i kompakta mellanspänningsställverk faller garanterat in i kategorin arbetsutrustning. 

Den nya provtekniken förenklar för anläggningsoperatörer att följa sina juridiska förpliktelser liksom att tillgodose dem med ovärderlig information för att underlätta effektiv underhållsplanering. 

Läs hela artikeln här