Menu
Om Megger
Företaget
Megger Group Board

Megger Group Board

Jim Fairbairn - Koncernchef

Jim Fairbairn blev koncernchef för Megger Group Ltd. i november 2017. Tidigare ledde Jim avdelningen för kraft, milö och prosesser i Howden Group, för USA-baserade Colfax Corporation.  Jim har en solid bakgrund att leverera långsiktiga tillväxtstrategier och aktieägarvärde med globala företag över olika områden. Från 1995 till 2009 arbetade han för Clyde Blowers Capital och John Wood Group PLC i ledande chefspositioner.

Jim har en högskoleexamen i maskinteknik från University of Strathclyde och har en master i företagsekonomi från Loughborough University. I bidrag till att hjälpa de långtidsarbetslösa i Glasgow till ett hållbart arbet tilldelades Jim  2007 en OBE*. År 2013 valdes han som medlem av Royal Academy of Engineering och år 2017 valdes som medlem av Royal Society of Edinburgh.

Richard Aylwin - Finansdirektör

Richard Aylwin började sitt arbete på Megger som finansdirektör 2014. Innan Megger, tillbringade Richard 7 år med Eurotherm, numera en del av Schneider Electric, i olika chefspositioner, men även som Global Finansdirektör.

I sitt ansvar för att hantera Meggers ekonomisk stabilitet och juridiska bestämmelser arbetar Richard och hans team också med att tillgodose företagets fortlöpande utveckling av olika informationssystem med insikt och praxis. Rätt information som ger rätt inblick för att fatta rätt beslut är ett av Richards mantran.

Richard har en civilingenjörsexamen från Nottingham University och under sin tidigare karriär hos PriceWaterhouseCoopers  kvalificerade han sig till auktoriserad revisor. Tillsammans med sina övriga kvalifikationer har han utvecklat sin erfarenhet inom olika områden som till exempel mathandeln, ingenjörsteknik och rekrytering.

 

Dr. Andrew Dodds - Teknisk direktör

Andrew Dodds började arbeta på Megger 2002 som marknadschef för verksamheten i Dover innan han bytte tjänst till Megger Group Ltd. 2013 blev han chef för koncernutveckling med ansvar för tillverknings- och utvecklingsplatserna i Storbritannien, Tyskland, Sverige och USA.

Andrews centrala roll är att ansvara för Meggers olika tillverkningsenheter där han bidrar med vägledning om framtida produktutvecklingar och tillväxtmöjligheter. Elektrisk säkerhet, vilket är Andrews ledord, följer också riktlinjerna i Meggers verksamhet som har detta som högsta prioritet i alla mätinstrument och för att säkerställa säker drift för alla.

Andrew tilldelades en doktorsexamen i industriell marknadsföring från Lincoln University 2005. Han började sin karriär som ingenjörsansvarig inom statstjänsten innan han bytte till elkraftindustrin.

Nyligen utnämnd till CIGRE UK Executive Committee omfattar Andrews andra yrkesmässiga intressen som en extern granskare för Chartered Institute of Marketing och ett fortsatt intresse för studier av ekonomisk historia och immaterialrätt.

 

Andrew Boughtwood - Försäljnings- och marknadsdirektör

Andrew Boughtwood är försäljnings- och marknadschef för Megger Group Ltd. och anställdes som bolagsledare 1998 för den Dover-baserade mätinstrumentverksamheten. Innan anställningen hos Megger arbetade han som chef och i olika direktörspositioner i Textron, Bowthorpe Holdings och Schlumberger.

Andrew ansvarar numera för marknadsföring, försäljning och kommersiell verksamhet över hela Meggerkoncernen. Att utveckla företagets lokala kunskaper och etablera lokala affärskontakter för bättre kundservice har varit en av Andrews passioner och är del av den grund som bidrar till Meggers framgång.

Andrew har en högskoleexamen i datateknik och har arbetat i Prov- och mätindustrin i över 35 år.