Menu
Om Megger
Företaget
Svenska ledningsgruppen

Svenska ledningsgruppen

Stina Flogell Östlundh, Verkställande direktör

Stina Flogell Östlundh började på Programma Electric 1997 som blev en del av Meggerkoncernen i och med företagsuppköpet 2007. Med en bakgrund som inköpschef och senare produktionschef på företaget blev Stina 2005 vd för det svenska Meggerbolaget och en del av koncernens Key Leadership Team. 

Stina är gymnasieingenjör i botten och studerade vidare inom ekonomi och tog nyligen en Executive MBA examen på Stockholms Universitet. Tidigt i karriären arbetade Stina på finansbolag men ändrade sin inriktning mot försäljning och senare inköp och logistik. Stina blev 2009 antagen att vara med i regeringens satsning Styrelsekraft vilket var ett initiativ för att stärka kvinnligt styrelsearbete och är idag bland annat fullmäktigeledamot i Stockholms Handelskammare.   

 

Märta-Lena Lundholm, Ekonomi/IT-chef

Märta-Lena Lundholm har arbetat på företaget sedan maj 2015 som Ekonomi/IT-chef. Innan hon började på Megger arbetade hon 14 år på Diageo i varierande chefsroller inom redovisning och business controlling. Märta-Lena har även varit ansvarig för implementeringar av SAP och flytt av den nordiska redovisningsavdelningen till ett Shared Service Center i Budapest. I hela hennes karriär har hon verkat i olika internationella bolag.

Märta-Lena är civilekonom med inriktning redovisning från Handelshögskolan i Umeå samt har en Executive MBA från Warwick University inriktning Strategi och Redovisning. Hon har även kompletterat sin Civilekonomutbildning med intäkts- och kostnadsanalys. 

 

Lukas Magnusson, chef Produktledning

Lukas Magnusson har arbetat på Megger sedan 2013 och är ansvarig för avdelningen för produktledning. Innan dess arbetade Lukas på ABB under sex år. Först som trainee, därefter i olika roller inom divisionen Power Systems – sist som chef för projektledningsgruppen vid ABB SA Systems i Västerås.

Avdelningen som Lukas ansvar för på Megger hanterar alla frågor kring produktledning, vilket bland annat omfattar strategisk produktplanering, stöd till försäljningsorganisationen samt applikationsutveckling.

Lukas har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från Kungliga tekniska högskolan (KTH) med inriktning mot mikroelektronik. Parallellt med ingenjörsstudierna tog han kurser inom ekonomi och språk på Uppsala respektive Stockholms universitet.

 

 

Peter Fagerström, Utvecklingschef 

Peter Fagerström började på Programma Electric 1982 som elektronikmontör. Via jobb som servicetekniker och inköpare blev Peter produktionschef 1985, något som senare även kombinerades med att ansvara för företagets kvalitetsarbete.
2001 flyttade Peter med familj till England där han tog sin MBA-examen vid Henley Management College. Efter ett år i Spanien som projektledare för ett fastighetsprojekt återvände Peter till Sverige och blev 2005 erbjuden jobbet som VD för nystartade Pax Diagnostics som tre år senare köptes av Megger.Peter är idag chef för Utvecklingsavdelningen som består av två grupper som ansvarar för utveckling och test av hård- respektive mjukvara. Inom avdelningen finns också de projektledare som leder det dagliga arbetet med att utveckla och underhålla våra produkter. 

 

 

AnnSofie Elgström, HR-chef

AnnSofie Elgström började hos Megger 2013 som HR support och tog över som HR-chef på heltid 2014.

1994 tog AnnSofie sin examen från lärarhögskolan i Malmö och jobbade under några år som lärare. Några år senare började hon på PAO-programmet (Personal, arbete, organisation) vid Stockholms universitet och tog 2000 sin filosofie kandidat i pedagogik med betoning på beteendevetenskap.

Hon har sedan dess huvudsakligen jobbat med kompetens-utveckling, främst som handledare för olika ledarskaps-utbildningar, t.ex. UGL, UL och IL. AnnSofies passion i yrkeslivet är ledarskap, grupp- och organisationsutveckling.

 

Marcus Östgärd, Kvalitets- och miljöchef

Marcus Östgärd började sitt arbete som Kvalitets- och miljöchef på Megger i maj 2015. Marcus har en civilingenjörsexamen med inriktning Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Som en del av utbildningen studerade Marcus ett halvår i Storbritannien vid University of Strathclyde.

Direkt efter universitet arbetade Marcus på bilsäkerhetsföretaget Autoliv där han började med sitt examensarbete och arbetade därefter i olika kvalitets- och produktionsledningsroller. Efter detta gick Marcus till den japanska koncernen NKC Manufacturing som produktionschef där arbetet med Lean och strategiska kvalitetsverktyg var en viktig del av det dagliga arbetet.  

 

Marlene Kässel, chef Supply Chain

Marlene Kässel började sin anställning på Megger 2014 och har sedan dess varit ansvarig för Supply Chain-avdelningen. Hon har tidigare i sin karriär haft flera chefspositioner samt roller inom produktion, logistik och inköp på olika industriföretag – senast som produktionschef vid en hisstillverkare.

Som Supply Chain chef på Megger ansvarar Marlene för hela logistikkedjan, inklusive produktion och service vid företagets anläggning i Danderyd. Avdelningen består av fem undergrupper; inköp, lagerhantering, produktion, produktionsteknik samt produktservice/-reparationer.

Marlene har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings universitet där hon specialiserade sig inom logistik och med en teknisk inriktning mot maskinteknik. 

 

Rickard Jonsson, Försäljningsdirektör - norra Europa

Rickard Jonsson började arbeta på Programma Electric 1984 som säljare och senare även produktchef. Under dessa år etablerade han ett dotterbolag för Programma i Storbritannien 1998 där han bodde fram till 2003. När företaget år 2001 blev uppköpt av General Electric arbetade Rickard i olika globala säljchefsroller för GE.

I samband med att Megger förvärvade Programma gick Rickard in i en roll som försäljningsdirektör för den lokala säljavdelningen som ansvarar för hela koncernens produktsortiment i norra Europa samt för order- och exporthanteringen av Megger Sweden’s globala försäljning.

Rickard studerade Väg- och Vatten vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), samt matematik vid Umeå Universitet.