Menu
Om Megger
Power on

Varumärkeslöftet - Power On


Vi på Megger förstår att arbetet för en avbrottsfri och hållbar energiförsörjning är en viktig del av våra kunders affärsverksamhet, lika väl som det är en förutsättning för utvecklingen av ett bättre och mera hållbart samhälle för oss alla. Det är därför vi läger all vår kraft på att utveckla och tillverka säkra, hållbara och användarvänliga mätinstrument uppbackat av världsledande support och teknisk expertis.  


Vi kan bistå med allt du behöver för acceptans-, installations- och underhållsprov för rutin- eller förebyggande underhåll såväl som avancerad diagnostik. Genom vårt långsiktiga arbete med tillverkare och kraftindustrin, i standardkommittéer och tillsammans med tekniska högskolor så fortsätter vi att bidra med tillförlitlighet och utveckling av framtidens hållbara elkraftförsörjning. 

Power on!

Megger corporate videoPage

Företagsvideo

Våra applikationsområden

Vår verksamhet är inriktad på sex olika tillämpningsområden från generering till distribution och konsumtion. 

 

Cable test and fault location

Kabelmätning och fellokalisering

Inom kabelprovning är vi världsledande inom diagnostik och felsökning. Våra produkter lokaliserar felen snabbt och exakt och kännetecknas av hög prestanda, robust design och användarvänlighet. Detta innebär för dig snabbare och mer exakta mätresultat vilket i sin tur håller dina kostnader nere och med maximerad drifttid.

 

Se produkterna inom kabel test och fellokalisering

Transformatorprovning och diagnostik

Att ha kunskap och förståelse om transformatorns inre hälsotillstånd är viktigt om du vill minimera risker för fel eller kunna identifiera dem om de skulle uppstå. Insikter om detta kan bidra till att du kan göra underhållet mer kostnadseffektivt samt på sikt även maximera transformatorns livslängd.


För att få en fullständig överblick av hälsotillståndet krävs det att ett antal olika mätningar utförs. Vi har branschens mest kompletta sortiment av mätrutrustningar för transformatorprovning och diagnostik. Vi har dessutom en exceptionellt bred branschkunskap samt väl dokumenterad sakkunskap inom driftsättning, provning, diagnostik och feltillstånd. Dessutom har vi ett mycket  duktig supportteam som är beredda på att ge dig sitt stöd

Se produktsortiment inom transformatorprovning och diagnostik 

 

Reläer och skyddssystem

Skyddsreläsystem övervakar kraftnäten för att skydda elkraftförsörjning om ett fel skulle uppstå. Att validera och prova skyddsreläsystemets funktioner är obligatoriskt och garanterar tillförlitlighet och säkerhet.

Megger utvecklade det första reläskyddsprovningssystemet 1984 och är fortfarande branchledande inom reläskyddsprovning. Vi fortsätter att utveckla nya modeller för alla typer av provning, både datorstyrda och manuella provningsystem i portabelt eller laboratorieanpassat utförande.

Se produktsortiment inom skyddsreläprovning

 


Protection relays and systems

Lågspänning

Megger uppfann isolationsprovaren i slutet av 1800-talet och har sedan dess alltid producerat lågspänningsprodukter. Vi är stolta över utvecklingen av säkra, tillförlitliga och robusta provlösningar, med låga livscykelkostnader som varken kompromissar på noggrannhet eller prestanda.
Produkterna testas under tuffa förhållanden varje dag, - året om, för att kunna säkerhetställa kraven i de krävande miljöer de ska verka inom. Givetvis är produkterna effektiva och intuitiva vilket sparar in tid och pengar.

 

Se produkterna inom lågspänningsortimentet

Low-voltage installations

Circuit breakers

Brytarprovning

När det gäller att testa brytare, är Megger den mest erfarna tillverkaren i världen. Vi har den mest omfattande och mångsidiga utbudet av produkter för att testa dessa kritiska tillgångar. Vårt uppdrag är att se till att du kan bestämma en brytares mekaniska och elektriska tillstånd utan att behöva kostsamma och störande avbrott.

Våra utrustningar kan utvärdera varje aspekt av brytarens prestanda, och är speciellt utformade för att vara säker och lätta att använda, samtidigt som de levererar pålitliga mätresultat

Se produkterna inom brytarprovning

Generella mätutrustningar

Megger erbjuder ett stort utbud av ändamålsenliga provinstrument för ett brett applikationsområde. Den ständiga utvecklingen i industriella miljöer har ökat efterfrågan på dessa typer av mätinstrument såsom:

  • 5, 10 och 15 kV isolationsprovare

  • Mikroohmmetrar

  • Batteriprovare

General electrical testing

Se produkterna inom elektrisk provning