Menu

IDAX300/350

IDAX300/350 - Isolationsdiagnostiska analysatorer

  • Automatiserad mätning och analys av fuktinnehåll, tan delta / effektfaktor och oljans ledningsförmåga
  • Individuell temperaturkorrigering (ITC) av tan delta / effektfaktor och oljans ledningsförmåga
  • 40% snabbare mätningar med det nya IDAX 5.0 SW
  • Tillförlitliga mätningar i miljöer med hög interferens
  • Multi-funktionstest för transformatormätningar

IDAX 300/350 ger en korrekt och tillförlitlig bedömning av tillståndet hos isoleringen i transformatorer, genomföringar, generatorer och kablar. IDAX-systemet maximerar resultatet av underhållsaktiviteter för optimering av användning och livsläng

Den senaste tekniken gör provningen både enklare och snabbare, vilket möjliggör analys av transformatorfuktighet och oljeanalys på cirka 22 minuter (20°C).

IDAX är ett revolutionärt isolationsdiagnostiskt instrument baserat på DFR (Dielectric Frequency Response), även känt som FDS (Frequency Domain Spectroscopy). Denna analysteknik har använts i laboratorier i decennier och IDA / IDAX var det första instrumentet för fältbruk (1996). IDA / IDAX-instrumentet och mätprincipen har använts och verifierats runt om i världen under mer än 15 år

Användarbeskrivning
Teknisk guide
Case Study on IDAX300 and VAX020
Teknisk guide
Case study: NB DFR on HV CVTs
IDAX
IDAX Software
IDAXInstall-5-3-39.exe
63,9 MB | 24-10-22