Menu

MIT2500

  • Isolationsprovning upp till 2,5 kV och  200 GΩ-område i ett handhållet instrument
  • Skyddsterminal för hög resistansnoggrannhet 
  • Justerbar isolationstestspänning från  50 V till 2500 V
  • Stabiliserad isolationstestspänning 
  • Laddningsbara alternativ för vägguttag och billaddning
  • Snabbare kontinuitetstestning i ett område från  0.01 Ω till 1 MΩ
  • Polarisationsindex (PI) och dielektrisk absorptionskvot (DAR)
  • KAT IV 600 V-tillämpningar
Isolations- och kontinuitetstestaren MIT2500 är designad för elektriska och industriella testtillämpningar, där driftsspänningen är högre än 1 000 V och högre isolationstestspänning krävs. 

 
MIT2500 ger både fast områdesspänning på 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V och 2 500 V, samt ett variabelt område sam tillåter spänning mellan 50 V och 2 500 V att ”ringas in”. Det stöds av den nya återkopplingsstyrningen för testspänning, som upprätthåller uteffekten för testspänningen till inom 2 % av det valda området, även under test.
 

ISOLATIONSRESISTANSTEST:
Den återkopplingsstyrda isolationstestspänningen är nu exakt till +2 % – 0 % jämfört med ursprungliga +20 %, vilket ger en mer noggrann testspänning utan risk för överspänningsskada på kretsarna.
 
Med ett variabelt område kan den exakta testspänningen väljas från 50 V till 999 V i 1 V-steg (1 KV till 2,5 KV i 10 V-steg) vilket ger 1 100 testspänningsalternativ.
 
Mer information finns i databladet under fliken Dokumentation
 
Produktdokument
Quick start
MIT400/2 & MIT2500
Megger device drivers
Megger device USB drivers
CDM20814_Megger_Group_Device_MS_Signed.zip
1,2 MB | 01-03-22