Menu

DCM305E

Lackstromstang

  • Upp till 100A strömområde för vanliga växelströmsmätningar
  • Sant effektivvärde (TRMS) visande
  • Lågpassfilter för stabila mätningar med störningar 
  • Auto, data och peak hold
  • 40 mm öppning
  • Analog bargrafdisplay för att se trender

DCM305E är perfekt för att mäta jordfelströmmar som ideligen löser ut jordfelsbrytaren. Visar omgående om det är jordläckströmmen som löser ut jordfelsbrytaren eller om den är överkänslig eller felaktig.

Tillverkad för att mäta jordläckströmmar, är DCM305E ett effektivt och mycket användbart instrument. Den har sex områden 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 60A och 100A med minsta upplösning 0.001mA på 6mA området. Det högsta området medger Sant effektivvärdes visning upp till 100A AC.

Denna läckströmstång ger fler möjligheter då den kan använda lågpass filter på 50 Hz för mätningar innehållande övertoner/störningar i kablarna.

Då säkerheten är av yttersta vikt har DCM305E utvecklats för att överträffa de senaste standarderna IEC1010-2-32 och EMC direktivet genom en mängd finesser som ger dig en säkrare arbetsmiljö.

Övriga viktiga funktioner är “DATA HOLD” som I trånga utrymmen eller i dålig belysning håller det senaste mätvärdet I displayen för senare avläsning, och automatisk avstängning som sparar batterilivslängd..

Köp i webbutik