Menu

MTO210

MTO210 - MTO210 Transformatorohmmeter

Produktdokument
  • irekt tvåkanals digital avläsning (1 mW till 2 000 W)
  • DC-testström upp till maximalt 10 A
  • Patenterad mätteknik “Quick Test”
  • 0,25% mätonoggrannhet
  • Inbyggdavmagnetiseringsfunktion
  • Testar funktionen hos belastade lindningskopplare
  • Försedd med automatisk säkerhetsurladdningskrets

MTO210 Transformatorohmmeter är ett nätdrivet, fältportabelt instrument, speciellt utformat för att säkert och noggrant mäta DC-resistansen i alla typer av magnetiska lindningar. Den kan testa lindningarna i roterande maskiner och utföra resistansmätningar med låg ström på ledningar, kontakter och styrkretsar.

Användarbeskrivning
Teknisk guide
Guide to transformer winding resistance measurements