Menu

ODEN AT

ODEN AT - ODEN AT Primärprovsystem

  • Avancerat primärprovningssystem –förenklar prov i alla typer av ställverk, vid idrifttagning, brytarprovning, prov av jordnätet etc.
  • Modulär design – konfiguration för önskad utström och hanterbarhet har optimerats
  • Kompakt transportkärra – underlättar förflyttning i begränsade utrymmen
  • Unik I/30 funktion – förinställning med låg ström för att undvika uppvärmning av provobjektet, vilket eliminerar felaktigt mätresultat

Detta kraftfulla system är avsett för primärprovning av reläskydd och brytare. Styrenheten är utrustad med ett flertal avancerade finesser. Till exempel: Strömtransformatorns varvtalsomsättning, impedans, motstånd, effekt, effektfaktor (cos f) och fasvinkel beräknas och visas på displayen.