Menu

INGVAR

INGVAR - Portable 5000 A primary current injection test system INGVAR

  • Avancerat primärprovsystem för att förenkla driftsättning i alla typer av ställverk, provning av  strömtransformatorer, jordsystem och brytare
  • Upp till 5000 A utström
  • Två enheter om vardera ca 20 kg, förenklar transport
  • Unik I/30-funktion för att enkelt göra inställningar med låg ström vilket förhindrar uppvärmning av provobjektet vilket kan ge missvisande testresultat

Det kraftfulla provsystemet är utformat för primärprovning av reläskydd och brytare. Det kan också användas för att prova omsättningsförhållandet på strömtransformatorer och för andra tillämpningar som kräver hög och variabel ström.

Systemet består av en styrenhet och en strömenhet. De två delarna är bärbara, och INGVAR går snabbt att koppla upp

Styrenheten är utrustad med ett flertal avancerade finesser. Till exempel: en kraftfull mätdel som förutom tid, spänning och ström även kan visa omsättning. En andra mätkanal kan användas för att mäta ytterligare en ström eller spänning. Strömtransformatorns omsättning, impedans, motstånd, effekt, effektfaktor (cos φ) och fasvinkel beräknas och visas på displayen. Ström och spänning kan visas som procent av ett nominellt värde. Den snabbreagerande hållfunktionen fryser kortvariga mätresultat som visas på den digitala displayen. En avancerad stoppfunktion bryter strömgenereringen när spänning eller kontaktsignal appliceras på stoppingången.

Användarbeskrivning
Teknisk guide
Breaker testing with ODEN and INGVAR
Teknisk guide
Cable selection for ODEN and INGVAR
Teknisk guide
Current transformer testing with INGVAR