Menu

Batteriprovning

Batteriprovning

Batteriprovning

I många sammanhang används batterisystem som reservkraft vid elavbrott. Det kan gälla viktig utrustning som till exempel reläskydd, brytare och övervakningsapparatur, som är beroende av reservkraft för att fungera även vid nätstörningar. Elkraftstationer har flera olika batterisystem.

Ett av de viktigaste är det som försörjer smörjpumpen för generatorns lager. Telefonstationer behöver också reservkraft. Datorsystem är extremt beroende av reservkraft. Även ett kort avbrott i strömförsörjningen kan orsaka förlorade datamängder med stora kostnader som följd.