Menu

Mikroohmmeter

Mikroohmmeter

När en hög ström passerar genom ett par mekaniskt oberoende metalliska kontakter, måste motståndet vara så lågt som möjligt. En ökning av motståndet kan leda till ytterligare försämring, som I2R förluster kommer att orsaka lokal uppvärmning av kontaktytorna. Vårt sortiment av mikro-ohmmetrar åtgärd både steady state och dynamiska låga resistansvärden. Med testströmmar upp till 600 A tillgängliga, loggning och trend finns också på vissa modeller. Vi ser till att vår Kontakta Resistance testar apparater är portabel, vilket gör dem lämpliga för fältmätningar. Våra kontaktmotstånd testare "portabilitet gör dem idealiska för ett brett spektrum av resistensbestämning över hela LV, MV HV och EHV-spektrum.