Menu
Produkter
Brytarprovning
Isolationsoljeprovare

Isolationsoljeprovare

Oljeprovning

Isoleringsolja i elektriska apparater tjänar två primära roller, som en isolator och ett kylmedel. Som en isolerande vätska är oljans viktigaste egenskap en hög dielektrisk styrka och som en kylvätska är en låg viskositet viktigast. De viktigaste nemeserna av isolerande olja är oxidation, förorening (särskilt fukt, som tenderar att sänka de dielektriska egenskaperna hos isolerande olja) och överdriven temperatur. Dessa fiender hanteras genom design, regimerade installationsprocesser och försiktig drift av den oljefyllda kraftapparaten. Vid alla stadier av en krafttillgångs liv måste testning utföras för att utvärdera tillståndet för isoleringsoljan. Faktum är att det för vissa tillgångar kan hävdas att oljan testas oftare än någon annan komponent.

Test som berör det omedelbara tillståndet och acceptansen av isoleroljan innefattar dielektriska nedbrytningstest, fuktmätning med Karl Fischer (KF) -metoden och dielektrisk avledningsfaktor. Megger tillhandahåller oljeprovutrustning för laboratorieklass, bakom erfarenhet som når tillbaka till början av 1900-talet, för att testa dessa grundläggande egenskaper hos isolerande olja.