Menu
Produkter
Motor och generatorprovning

Motor och generatorprovning

Motor och generatorprovning

Elmotortest och övervakningslösningar

Letar du efter Baker Instrument Company? Vi är nu en del av Megger!

 

 

Baker Instruments elektriska motoranalysatorer finns i tre kategorier:

  • Statiska analysatorer används på off-line motorer och generatorer för att testa motorkrets och isoleringsförhållanden.
  • Dynamiska analysatorer används för att övervaka on-line motorer för att fånga strömkvalitet, motorförhållanden och belastningsproblem.
  • Elektriska motor-QC-system är konstruerade för motor-, generator- och spoltillverkare för att snabbt och repeterbart testa isolering och andra parametrar för spolar, statorer och armaturer i en produktionskontext.

Baker Instruments är en ledande leverantör av testutrustning för elövervakning av motorer, generatorer och spolar. Oavsett om du testar i en motorverkstad, på en industrianläggning, på ett fartyg eller upp en vindturbin, tillåter Baker Instruments motor testutrustning dig att förstå motorens, strömförsörjningens och belastningens skick fullt ut. Omfattande motorprovning gör att du kan minska kostnaderna och undvika oplanerad motor och maskinstopp.

Baker har kompetensen att fullt ut stödja våra kunder med demonstrationer på plats av all utrustning före inköp, produktutbildning, applikationsstöd, kalibrering och reparation.

Verksamheten förvärvades av Megger från SKF-gruppen den19 : e augusti 2018. 

För alla förfrågningar vänligen kontakta följande:

Global Sales Manager and Asia Pacific

 

Paul Knock
Tel: +1(970) 282 1200
Cell: +1 (970) 214 3147

Paul.Knock@megger.com

Canada and Latin America

 

Luis Beltran
Tel:   +1 416-299-1220  Ext.: 2873
Cell.: +1 416-908-4770

Luis.beltran@megger.com

US Sales Manager

 

Scott Lebruska
Toll-free:  800-752-8272
Tel: 970-282-6089
Cell: 970-481-5130

Scott.lebruska@megger.com

UK, North Europe and Middle East

 

Michael Herring
Tel: +44 1372 375590
Cell: +44 779 5052458

Michael.Herring@megger.com

France, South Europe and Africa

 

Joseph DiCrea
Tel: +33 6 33270986
Cell: +33 30 16 08 90

Joseph.Dicrea@megger.com