Menu
Produkter
Motor och generatorprovning
Dynamiska elektriska motoranalysatorer

Dynamiska elektriska motoranalysatorer

dynamic_analysers_main_page

Dynamisk motortest och övervakningsutrustning

Bakers dynamiska motor- och övervakningsinstrument är konstruerade för att utföra tillståndsövervakningstest av motorer och generatorer från ett Motor Control Center (MCC) eller via en Baker EP1000-anslutningsenhet. Baker EXP4000 dynamisk motoranalysator är ett lågspännings-, batteri- och batteridriven instrument som testar motorer och generatorer medan de är i drift. EXP4000 ger information om hälsa och prestanda på motorn, motorns last och inkommande kraft för att bedöma motorens prestanda och lämplighet i samband med hela maskinens system. 

Baker NetEP dynamiska motoranalyssystem är en permanent installerad enhet som använder samma teknik som Baker EXP4000 för att övervaka upp till 32 motorer på upp till 7 spänningsbussar. Genom att ställa in parametertröskelvärden i konsolprogrammet kan den här enheten fungera som ett realtidsvarningssystem för motorhälsa, särskilt i platser där hög tillgänglighet är kritisk.

För mer information kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare av Baker elmotor test och övervakningslösningar genom att ringa +1 970 282 1200 eller genom att skicka ett mail till  baker.sales@megger.com .