Menu

Elmotor QC-system

Elmotor QC-system

Megger Baker Instruments konstruerar och tillverkar elmotortestsystem för originalutrustningstillverkare (OEM) som hjälper till att deras motorer, generatorer och spolar uppfyller eller överstiger de kvalitetsförväntningar som OEM-kunderna ställer med sina kunder. Baker Motor Quality Control (QC) system inkluderar Baker WinAST automatiserad stator tester, Baker HV WinAST och Baker WinTATS dragkraft armatur test system. Varje innehåller de mest effektiva testmotorproverna i ett enda automatiserat instrument och kan anpassas för att möta specifika testbehov hos en viss tillverkare.