Menu
Produkter
Isolationsprovning
AC isolationsprovning

AC isolationsprovning

AC insulation testing

AC-isoleringstester är ett populärt svar på de allt mer krävande industri-, kraft- och hemmamarknaderna. Isoleringsmaterial måste ha blivit effektivare för att hålla fast vid efterfrågan. effektivare utrustning kräver mindre isoleringsmaterial för att uppfylla det minsta acceptabla värdet av isolationsmotståndet. Kablarna har i sin tur blivit mindre och ljusare. Under vissa högre stresstestningsförhållanden som DC-test kan kablar som korsad kopplad polyeten (XLPE) snabbt försämras.

AC-isoleringstestning är den perfekta lösningen för att testa dessa lättare kablar. AC-isoleringstest simulerar bättre de dagliga spänningar som genomförs av kraftsystem, inklusive frekvenser som 50/60 Hz, utan att orsaka isolationsnedbrytningen gemensam vid DC-testning. Vidare påverkar AC-testningen inte XLPE-kablar när den används för överpotentialtestning, till ett överenskommet acceptabelt isolationsmotståndsvärde.

Eftersom växelströmsväxeln växlar kan många fler parametrar mätas medan ett AC-test utförs. Dessa extra parametrar inkluderar Power Factor och Tan Delta värden, samt moderna diagnostiska tekniker som Sweep Frequency Response Analysis, Digital Frequency Response och Frequency Domain Spectroscopy. AC-isoleringstestning kan därför användas i "tillståndsövervakning" av AC-driven apparat.

AC-dielektriska tester måste emellertid tillhandahålla både reaktiva och resistiva strömmar till de testade objekten, vilket resulterar i större utrustning i storlek än DC-testanordningar. Nedre frekvens AC-testare kan erbjuda mindre storlekar, vilket gör dem mer tillämpliga för fältarbete.