Menu
Produkter
Isolationsprovning
Överslagsprovning

Överslagsprovning

DC overvoltage or withstand testing

Överspänningsskydd är avgörande för den långsiktiga hälsan hos en kabel. DC-överspänningstestning (även känd som resistentestning) är den mest populära metoden för generellt tillstånd och integritetsbedömning på kraft-, industri- och hemmamarknaden. Denna testmetod särskiljer ett antal viktiga fördelar:

Transient överspänning på matningen, som typiskt är en mycket kort spänningsspets, kan enkelt simuleras och testas av DC-resistent testutrustning. DC-resistent testutrustning är i allmänhet mindre och lättare än en ekvivalent AC-testuppsättning. Eftersom överspänningsförsök typiskt är fältbaserade, är det viktigt att du enkelt kan transportera din tester. En annan stor fördel är att DC-överspänningsprovning har varit en populär metod under lång tid, så det finns gott om historiska data tillgängliga från olika tekniska organ. Hänvisning till dessa register gör det möjligt för operatörer att övervaka tillståndskvalitet genom trendanalys. Genom regelbunden uppdatering av dessa data kan isoleringskvalitet och integritet övervakas i obestämd tid.

DC-överspänningsprövning är emellertid inte alltid en perfekt simulering av de påfrestningar som kraftsystemen står inför i dag för dag. Till exempel utsätts många kraftsystem för frekvenser av 50/60 hertz i sitt operativa tillstånd, vilka inte alltid är korrekt representerade. För förhållanden som dessa rekommenderas en AC-testuppsättning.