Menu
Produkter
Isolationsprovning
VLF isolationsprovning

VLF isolationsprovning

VLF insulation testing

VLF-test använder mycket låga frekvenser som en del av en AC-kabel underhållsrutin. VLF-testerna är mindre och mer praktiska än AC-testare men matar ut samma mängd ström som en 50 Hz nätaggregat. Denna kombination av storlek och effekt gör att testen med mycket låg frekvenskabel är perfekt för att testa längre delar av kabel och apparat.

AC är standarden som används för att överföra kraft över hela världen, vanligtvis vid en frekvens på 50 eller 60 Hertz. Medan leveranser till järnvägar och flygplan kan använda 162/3 av 400Hz, är det fortfarande en sinusformad spänningsvågform. Ett VLF-test är idealiskt för att arbeta inom dessa parametrar.

Sändningseffekten med en växelström är inte lika effektiv som med likström: medan alla kraftöverföringsledningar och kabelnätverk har biverkningen av likströmsspänning till matningsspänningen är kapacitiv förlustnivå ännu högre. Detta beror till stor del på den inneboende kopplingen mellan de aktuella faserna. Som ett resultat måste genereringssystem tillhandahålla tillräckligt med energi för att möta användarnas efterfrågan och kompensera för de stora förluster som följer av överföringsprocessen. Den lilla storleken och den höga effekten av VLF-testeren hjälper till att lösa det praktiska problemet med transmissionsförlust under ett AC-test på mycket långa sektioner av kabel och apparater i fältet.

Denna utrustning försvårar behovet av generering av lokaler, stora steg ner transformatorer eller generering av företagstillgångar som används för att driva de testade objekten.

Eftersom VLF-testen levererar en arbetsfrekvens på 0,1 Hz i motsats till de 50 / 60Hz som vanligtvis krävs för direktöverföring, reduceras den fysiska storleken på VLF-testuppsättningen kraftigt. Kritiskt mottar testobjektet fortfarande den alternerande sinusformiga spänningen som skulle levereras genom daglig användning, men storleken på testutrustningen är mycket mindre.