Menu

Jordfelsprovare

Jordtagsprovning


 
Att säkerställa en effektiv jordning är viktigt i ett telekommunikationssystem, och Megger som expert på jordresistansmätning har varit med ända från början.

Idag erbjuder Megger system för planerings- och markundersökningar samt tålig och lättanvänd utrustning för fältingenjörer. Vi har försökt göra instrumenten så självkontrollerande som möjligt, så att du istället kan koncentrera sig på resultatet av mätningen.